Your voice in the Assembly
Welcome to my website – I hope you find the information you’re looking for.

I was honoured to be elected AM for Clwyd South in May 2011, following in the footsteps of Karen Sinclair as the constituency’s representative in the National Assembly for Wales.

If you would like to contact me, please do so – I am your voice in the Assembly and here to help build a better society. Whatever problem or enquiry you have, I will do my best to help.

Croeso i’m gwefan a gobeithio y cewch yr wybodaeth rydych yn chwilio amdano yma.

Braint oedd cael fy ethol yn Aelod o’r Cynulliad dros Dde Clwyd ym Mai 2011, yn dilyn yn ôl troed Karen Sinclair fel cynrychiolydd yr etholaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Os yr hoffech gysylltu gyda mi, gwnewch – fi yw eich llais yn y Cynulliad ac rwyf yma i helpu i adeiladu gwell cymdeithas. Beth bynnag fo eich problem neu gwestiwn, gwnaf fy ngorau i helpu.


AC/AM De Clwyd/Clwyd South