Biography Assembly Uncovered

Latest News from Ken

'North East deserves bigger slice of tourist pound' [Read more]
AM urges caution on future of Glyndwr University [Read more]
More work needed to tackle domestic abuse [Read more]

Latest Photos

Surgeries

Latest Surgery dates and locations will be listed here

Links

Susan Elan Jones MP

Thank-you Clwyd South

Welcome to my website and I hope you will find the information you're searching for.

I was honoured to be elected Assembly Member for Clwyd South in May 2011, following in the footsteps of Karen Sinclair as the constituency's representative in the National Assembly for Wales.

If you would like to contact me, please do so - I am your voice in the Assembly and here to help build a better society. Whatever problem or enquiry you have, I will do my best to help.

Croeso im gwefan a gobeithio y cewch yr wybodaeth rydych yn chwilio amdano yma.

Braint oedd cael fy ethol yn Aelod or Cynulliad dros Dde Clwyd ym Mai 2011, yn dilyn yn l troed Karen Sinclair fel cynrychiolydd yr etholaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Os yr hoffech gysylltu gyda mi, gwnewch - fi yw eich llais yn y Cynulliad ac rwyf yma i helpu i adeiladu gwell cymdeithas. Beth bynnag fo eich problem neu gwestiwn, gwnaf fy ngorau i helpu.AC/AM De Clwyd/Clwyd South
 

 


Published by Ken Skates AM, National Assembly for Wales, Cardiff Bay, CF99 1NA. Ken Skates 2011