Gall etholwyr gysylltu â mi fel eu Haelod Cynulliad drwy’r post, drwy e-bost neu dros y ffôn, neu gallwch ddod i un o’r cymorthfeydd rheolaidd rwy’n eu cynnal ledled De Clwyd.

Os oes gennych chi unrhyw ofynion hygyrchedd wrth gyfarfod â fi neu fy staff, rhowch wybod fel y gallwn ni wneud trefniadau priodol yn unol â’ch anghenion.

Nodwch nad oes gan fy staff yn yr etholaeth unrhyw awdurdod i ymdrin ag unrhyw faterion sy’n ymwneud â’m rôl fel Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru yn sgil rheolau protocol llym. Os hoffech gysylltu â mi ynghylch materion o’r fath, e-bostiwch [email protected]

Diolch.

Cyfeiriad Swyddfa

Uned 22
The Malthouse
Regent Street
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8HS
Ffôn: 01978 869058
E-bost: [email protected]

Ffurflen Gysylltu