Mae gen i gymorthfeydd gyda Susan Elen Jones AS ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Gwener, 13 Ebrill, ym Mhlas Pentwyn, Coedpoeth

Dydd Gwener, 18 Mai, yng Nghanolfan Goffa Brynteg

Dydd Gwener, 22 Mehefin, yn Llyfrgell Llangollen

Dydd Gwener, 20 Gorffennaf, yn Neuadd y Plwyf Rhostyllen

Mae cymorthfeydd yn para o 3.30pm-5.30pm ac nid oes angen i chi wneud apwyntiad o flaen llaw – galwch draw ac fe gewch eich gweld.

**Nodwch fod cymhorthfa Llangollen ar agor o 3pm-5pm**