Ganwyd Ken ym 1976 yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn un o bump o feibion i’w rieni Mary a Ken Snr.

Aeth i ysgolion cyfun lleol Ysgol y Waun ac Ysgol Alun, yr Wyddgrug, lle bu’n astudio Ffiseg, Mathemateg, Saesneg a Gwleidyddiaeth ar gyfer ei Lefel A. Ar ôl ennill pedair gradd A, aeth Ken i Brifysgol Caergrawnt i astudio gwyddor gymdeithasol a gwleidyddol, gan arbenigo mewn economeg a pholisi rhanbarthol Ewropeaidd.

Ar ôl graddio, treuliodd Ken beth amser yn America cyn ymuno â phapur newydd y Leader yn ôl yn ei filltir sgwâr. Astudiodd am ei NVQ mewn Newyddiaduraeth yng Ngholeg Iâl, Wrecsam (Coleg Cambria erbyn hyn) a bu’n gwneud gwaith llawrydd i’r Daily Express hefyd.

Mae Ken wedi gweithio fel rheolwr swyddfa i Mark Tami, AS Alyn a Glannau Dyfrdwy, bu’n Gynghorydd Cymuned ym Mhant-y-mwyn ac yn drefnydd cymdeithasol hefyd.

Ym mis Mai 2011, cafodd Ken ei ethol i’r Cynulliad gyda 42.4% o’r bleidlais yn Ne Clwyd. Mae ei ddiddordebau brwd yn cynnwys gwella hunaniaeth De Clwyd a gwneud yr ardal yn fwy deniadol i ymwelwyr, a gwella gofal iechyd meddwl a ffitrwydd corfforol. Mae’n benderfynol hefyd o wella rhagolygon gwaith a hyfforddiant pobl ifanc, yn ogystal â gwarchod gwasanaethau hanfodol ar gyfer pobl agored i niwed.

Ar ôl dysgu Cymraeg yn yr ysgol nes ei fod yn 16 oed, mae Ken yn ddysgwr brwd o hyd ac mae’n gefnogol iawn i’r celfyddydau yng Nghymru. Mae’n is-lywydd Côr Meibion ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.